ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ


  • Στεγάνωση με οπλισμένες ασφαλτικές μεμβράνες ANTIROOT με επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλες για χώρους φύτευσης με αυξημένη αντοχή στη διάτηρηση.

  • Συνιστάται η τοποθέτηση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης (να προηγηθεί η επίστρωση της επιφάνειας με ασφαλτική μεμβράνη 3 kg/m2) και η κάλυψη της τελικής επιφάνειας με αποστραγγιστική μεμβράνη για να μη πληγωθεί η επιφάνεια της μόνωσης.

  • Μετά την τοποθέτηση των σκύρων και πριν τη στρώση του χώματος απαιτείται η επίστρωση με γεωύφασμα ή αποστραγγιστική μεμβράνη.