ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ


  • Η εργασία ξεκινά με την κοπή των φουρκετών και των μουρέλων, καθώς και την λείανση της επιφάνειας όπου κριθεί αναγκαίο και ακολουθεί η διάνοιξη του αρμού ασυνέχειας σε βάθος 2cm τουλάχιστον. Έπεται η σφράγισή τους με ειδικό ρητινούχο ιννοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα.

  • Η εργασία συνεχίζεται με την εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος σε δύο στρώσεις αφού πρώτα βραχεί η επιφάνεια με άφθονο νερό.

  • Η εργασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με κωνικές προεξοχές.

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ


  • Η εργασία είναι παρόμοια με την υγρομόνωση περιμετρικών τοιχίων μόνο που δεν επιστρώνεται η επιφάνεια με αποστραγγιστική μεμβράνη. Χρησιμοποιείται ειδική γάζα (τρεβίρα) ως οπλισμός για την ενίσχυση της στεγάνωσης των αρμών (αν απαιτείται).

  • Στη στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού χρησιμοποιούνται κατάλληλα πιστοποιημένα υλικά.